Par mums

Mūsu vīzija

Veidot apkārtējo vidi atbilstoši mūsdienīga cilvēka vajadzībām.

 

Mūsu misija

Mēs esam pārliecināti, ka cilvēka labsajūta un vides sakārtotība ir cieši saistīti elementi. Mēs palīdzam nodrošinātu aktīvu un efektīvu apkārtējās vides izmantošanu, atbalstot cilvēku vēlmi būt sportiskākiem, veselīgākiem, aktīvākiem un dzīvespriecīgākiem.

 

Mūsu mērķi

  • izprast un piedāvāt klientam atbilstošāko risinājumu
  • izstrādāt un realizēt modernus un ilgtspējīgus risinājumus apkartējās vides labiekārtošanai
  • sistemātiska, konstruktīva un atklāta komunikācija ar mūsu klientiem
  • piedāvāt mūsdienīgus, kvalitatīvus, daudzfunkcionālus gala produktus atbilstoši ES standartiem un noteikumiem